Thương mại công bằng

  • CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

    CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

    DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG      Chứng nhận Fairtrade là chứng nhận xác định các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, lao động và thương mại. Đặc biệt, các mục tiêu chính của thương mại công bằng Fairtrade sẽ thúc đẩy các cơ hội phát triển cho các nhà sản xuất chịu thiệt … Đọc Thêm