TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN

 • chỉ dẫn đại lý

  chỉ dẫn đại lý

  DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHO SẢN PHẨM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (GEOGRAPHICAL INDICATIONS Ba chứng nhận chỉ dẫn địa lý của Liên minh Châu Âu và các đặc sản truyền thống, được biết đến như là: Tên được bảo hộ (PDO), Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ ( PGI ) và Bảo đảm đặc sản truyền thống (TSG). Mục … Đọc Thêm

 • GLOBALGAP

  GLOBALGAP

    GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN GLOBAL G.A.P Bộ tiêu chuẩn GlobalGAP được xây dựng bởi một hiệp hội bình đẳng của các nhà sản xuất, các nhà bán lẻ, các tổ chức dịch vụ, các nhà cung cấp sản phẩm nông nghiệp, các tổ chức chứng nhận, các công ty tư vấn, các nhà sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực … Đọc Thêm

 • Sản phẩm hữu cơ (Organic)

  Sản phẩm hữu cơ (Organic)

  CHỨNG NHẬN HỮU CƠ (CERTIFIED ORGANIC) LÀ GÌ ? 1. THÔNG TIN VỀ CHỨNG NHẬN HỮU CƠ Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ người sản xuất hữu cơ, nông dân phải tuân theo các tiêu chuẩn sản xuất nào ñó trong nông nghiệp hữu cơ. Quan trọng là tất cả các tiêu chuẩn sẽ cho biết những gì sẽ được làm và không … Đọc Thêm