Sản phẩm - dịch vụ

  • Đào tạo – Chứng nhận

    Đào tạo – Chứng nhận

    Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (Organic) : Được trồng bằng phương pháp hữu cơ truyền thống không sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, biến đổi gen, … các sản phẩm hữu cơ được sinh trưởng tự nhiên và không có yếu tố có hại nào cho sức khỏe con … Đọc Thêm