CÁC NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT HỮU CƠ

 

CÁC NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT HỮU CƠ

Đây là bản tóm tắt các nguyên tắc theo tiêu chuẩn hữu cơ để nhận được chứng nhận hữu cơ. Tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ được IFOAM (Liên doanh các tổ chức chứng nhận và sản xuất hữu cơ Quốc tế) qui định và chứng nhận.

 1. Nguồn nước được sử dụng trong canh tác hữu cơ phải là nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm ( theo quy định trong tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn của TCNV 5942 – 1995).
 2. Khu vực sản xuất hữu cơ phải được cách ly tốt khỏi các nguồn ô nhiễm như các nhà máy, khu sản xuất công nghiệp, khu vực đang xây dựng, các trục đường giao thông chính…
 3. Cấm sử dụng tất cả các loại phân bón hoá học trong sản xuất hữu cơ.
 4. Cấm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hoá học.
 5. Cấm sử dụng các chất tổng hợp kích thích sinh trưởng
 6. Các thiết bị phun thuốc đã được sử dụng trong canh tác thông thường phải được làm sạch trước khi đi vào sử dụng trong canh tác hữu cơ.
 7. Các công cụ canh tác thông thường phải được làm sạch trước khi đưa vào sử dụng trong canh tác hữu cơ.
 8. Nông dân phải duy trì việc ghi chép vào sổ tất cả các vật tư đầu vào dùng trong canh tác hữu cơ
 9. Không được phép sản xuất song song: Các cây trồng trong ruộng hữu cơ phải khác với các cây trồng trong ruộng thông thường
 10. Nếu ruộng liền kề có sử dụng các chất bị cấm trong canh tá hữu cơ thì ruộng hữu cơ phải có một vùng đệm để ngăn cản sự xâm nhiễm của các chất hoá học từ ruộng bên cạnh. Cây trồng hữu cơ phải trồng cách vùng đệm ít nhất là một mét (01 m). Nếu sự xâm nhiễm xảy ra qua đường không khí thì cần phải có một loại cây được tròng trong vùng đệm để ngăn chặn bụi phun xâm nhiễm. Loại cây trồng trong vùng đệm là loại cây khác với cây trồng hữu cơ. Nếu việc xâm nhiễm xảy ra qua đường nước thì cần phải có một bờ đất hoặc rãnh thoát nước để tránh bị xâm nhiễm do nước bẩn tràn qua
 11. Các loại cây trồng ngắn ngày được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ trọn vẹn một vòng đời từ khi làm đất đến khi thu hoạch có thể bán như sản phẩm hữu cơ
 12. Các loại cây trồng lâu năm được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ trọn vẹn một vòng đời từ khi kết thúc vụ thu hoạch trước cho đến khi ra hoa và thu hoạch vụ tiếp theo có thể được bán như sản phẩm hữu cơ
 13. Cấm sử dụng tất cả các vật tư đầu vào chứa sản phẩm biến đổi gen GMOs
 14. Nên sử dụng hạt giống và các nguyên liệu trồng hữu cơ có sẵn. Nếu không có sẵn, có thể sử dụng các nguyên liệu gieo trồng thông thường nhưng cấm không được sử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật hoá học trước khi gieo trồng
 15. Cấm đốt cành cây và rơm rạ, ngoại trừ phương pháp du canh truyền thống
 16. Cấm sử dụng phân người
 17. Phân động vật đưa vào từ bên ngoài trang trại phải được ủ nóng trước khi sử dụng
 18. Cấm sử dụng phân ủ làm từ rác thải đô thị
 19. Nông dân phải có các biện pháp phòng ngừa xói mòn và tình trạng ô nhiễm đất
 20. Túi và các vật dụng để vận chuyển và cất giữ sản phẩm hữu cơ đều phải mới hoặc làm sạch. Không được sử dụng các túi và vật đựng các chất bị cấm trong canh tác hữu cơ
 21. Thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác hữu cơ không được phép sử dụng trong kho cất trữ sản phẩm hữu cơ
 22. Chỉ được phép sử dụng các đầu vào nông dân đã đăng ký và được chấp thuận

 

Bài Viết Liên Quan