Mỹ phẩm thiên nhiên

  • MỸ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN (NATURAL ORIGIN)

    MỸ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN (NATURAL ORIGIN)

    DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN MỸ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN (NATURAL ORIGIN) Sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên và hữu cơ tức là các sản phẩm được làm bằng các nguyên liệu tự nhiên và hữu cơ với mục tiêu bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và  môi trường sinh thái. Sản phẩm này được hình thành từ các thành phần … Đọc Thêm

  • SẢN PHẨM DỆT MAY CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN

    SẢN PHẨM DỆT MAY CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN

    DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM DỆT MAY CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN ( GOLOBAL ORGANIC TEXTILE GOTS) Tiêu chuẩn dệt hữu cơ toàn cầu (GOTS) được công nhận là tiêu chuẩn hàng đầu thế giới cho hàng dệt may từ sợi hữu cơ. Chỉ những sản phẩm dệt may có chứa ít nhất 70% sợi hữu cơ mới có thể trở thành chứng nhận … Đọc Thêm