Hợp tác với trung tâm nông nghiệp hữu cơ COAPS – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hướng đến phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Ngày 15/01/2018 Công ty TNHH ĐT và quản lý Vinalean đã có buổi làm việc với ông Chu Anh Tiệp –  Phó giám đốc Trung tâm nông nghiệp hữu cơ (COAPS) – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cuộc họp nhằm trao đổi cơ chế hợp tác xúc tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ tập hợp được đông đảo đội ngũ là các nhà giáo, các nhà kinh tế, các kỹ sư thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và một số người có liên quan đến nông nghiệp để triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài về nông nghiệp nông thôn, thực hiện các dự án thuộc chương trình nông thôn mới và đặc biệt là thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, một lĩnh vực rất mới mẻ với thị trường tiêu dùng Việt Nam. Trung tâm có liên kết với một số Trường Đại học của khu vực Châu Á để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ, các loại phân bón hữu cơ, giá thể hữu cơ trong trồng trọt của khu vực đô thị, các loại thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ sinh học, giống cây trồng vật nuôi đảm bảo an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.

Kết thúc cuộc họp, Công ty Vinalean và Trung tâm nông nghiệp Hữu cơ đã cùng nhau thống nhất để ký kết văn bản hợp tác:

  • Hợp tác cùng nhau xúc tiến việc tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh sản phẩm hữu cơ.
  • Hợp tác Tư vấn và chứng nhận hữu cơ quốc tế.
  • Cùng nhau kết nối các nhà sản xuất với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hữu cơ.
  • Hỗ trợ hợp tác trong việc phân tích đất, nước và các sản phẩm hữu cơ
  • Hợp tác tổ chức các hội thảo thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Công ty Vinalean xin được gửi lời cám ơn tới Trung tâm nông nghiệp hữu cơ – Hội nông nghiệp Việt Nam.

Bài Viết Liên Quan