HỘI NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

HỘI NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

 

Ngày 31/8/2018, tại Hà Nội, các chuyên gia nông nghiệp của Công ty Vinalean đã tham dự hội nghị “Khuyến nghị chính sách quản lý và phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì. Tham dự hội nghị có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, hiệp hội hữu cơ, các doanh nghiệp, hội nông dân và đại diện một số hợp tác xã và một số đơn vị chứng nhận nông nghiệp tại Việt Nam.

 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì hội thảo.

Hội nghị đã bàn luận về “dự thảo Nghị định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ” và nhiều nội dung khác liên quan đến chiến lược phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam. Một trong các vấn đề quan trọng được đề cập là chứng nhận hữu cơ và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ. Thời gian tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và ban hành tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, vừa đáp ứng các yêu cầu của thế giới, vừa phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

 Chuyên gia Vinalean tham dự hội thảo

Bên lề hội nghị, chuyên gia của Vinalean đã có cuộc gặp gỡ với một số chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và bàn thảo các kế hoạch hợp tác về đào tạo, tư vấn và chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp. Với kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tư vấn, global.GAP, Organic, GI…, Công ty Vinalean sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.

 

Bài Viết Liên Quan