TÀI LIỆU

 • Nuôi giun đất làm thức ăn chăn nuôi

  Nuôi giun đất làm thức ăn chăn nuôi

  Nuôi giun đất làm thức ăn chăn nuôi Giun đất có rất nhiều giống, trên thế giới có đến 8000 giống ở nước ta phát hiện trên 100 giống và nhiều vùng nuôi giun làm thức ăn cho gà vịt, ngan, ngỗng từ những năm 1950. Giống giun chọn nuôi là giun quắn và giun quế. Giun quế (còn gọi là giun đỏ) sinh sản … Đọc Thêm

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP Ủ PHÂN

  CÁC PHƯƠNG PHÁP Ủ PHÂN

  CÁC PHƯƠNG PHÁP Ủ PHÂN  I. Các phương pháp ủ phân Phương pháp ủ kín Có ba phương pháp ủ kín với thời gian của mỗi phương pháp là khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng phân bón mà áp dụng phương pháp ủ thích hợp để vừa đảm bảo có phân dùng đúng lúc vừa đảm bảo được chất lượng phân ủ. a, … Đọc Thêm

 • CÁC NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT HỮU CƠ

  CÁC NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT HỮU CƠ

    CÁC NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT HỮU CƠ Đây là bản tóm tắt các nguyên tắc theo tiêu chuẩn hữu cơ để nhận được chứng nhận hữu cơ. Tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ được IFOAM (Liên doanh các tổ chức chứng nhận và sản xuất hữu cơ Quốc tế) qui định và chứng nhận. Nguồn nước được sử dụng trong canh tác … Đọc Thêm